Khi nhập “Số tài khoản”, ngân hàng báo “Hệ thống chuyển tiền của ngân hàng thụ hưởng báo lỗi” thì tôi phải làm thế nào? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Khi nhập “Số tài khoản”, ngân hàng báo “Hệ thống chuyển tiền của ngân hàng thụ hưởng báo lỗi” thì tôi phải làm thế nào?

Khi nhập “Số tài khoản”, ngân hàng báo “Hệ thống chuyển tiền của ngân hàng thụ hưởng báo lỗi” thì tôi phải làm thế nào?

Hình ảnh minh họa

Nguyên nhân: Khách hàng không còn nợ/chưa có đợt thu nào cần nộp tiền

Cách thức xử lý: Khi nào nhà trường thông báo thu thì phụ huynh mới thực hiện nộp tiền

Bài viết này hữu ích chứ?