Kết nối ngân hàng điện tử Vietcombank – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Kết nối ngân hàng điện tử Vietcombank

Kết nối ngân hàng điện tử Vietcombank

1. Nội dung

Cho phép kết nối với Ngân hàng điện tử VietcomBank được tích hợp trên phần mềm AMIS Kế toán.

Sau khi kết nối với ngân hàng, kế toán mới thực hiện được các chức năng Chuyển tiền TTDuyệtTra cứu số dư TK và Tra cứu lịch sử giao dịch đối với các tài khoản được mở tại ngân hàng Vietcombank.

2. Hướng dẫn kết nối
  • Vào phân hệ Tiền gửi\tab Ngân hàng điện tử.
  • Nhấn Kết nối ngay.

Lưu ý: Mã số thuế trên thông tin thuê bao phải trùng khớp với mã số thuế trên Các tiện ích và thiết lập\Thông tin công ty.

  • Chọn ngân hàng Vietcombank sau đó nhấn Kết nối ngay:
  • Nếu đã có tài khoản VCB Digibiz và liên kết tài khoản đó với JetPay BankHub, nhấn Tôi đã thực hiện, tiếp tục kết nối:
  • Nhập thông tin tài khoản kết nối sau đó nhấn Đăng nhập:
  • Chương trình hiển thị giao diện kết nối thành công với ngân hàng Vietcombank:
  • Để hủy kết nối với ngân hàng Vietcombank, nhấn Hủy kết nối:
  • Người dùng có thể xem chi tiết thông tin thuê bao tại Tab Thông tin tài nguyên:

Bài viết này hữu ích chứ?