Hướng dẫn tra cứu tình trạng xử lý yêu cầu hỗ trợ – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn tra cứu tình trạng xử lý yêu cầu hỗ trợ

Hướng dẫn tra cứu tình trạng xử lý yêu cầu hỗ trợ

Để tra cứu tình trạng xử lý yêu cầu hỗ trợ phụ huynh thực hiện như sau:

– Bước 1. Truy cập trang https://bill.jetpay.vn/hotro/tra-cuu hoặc quét mã QR

– Bước 2. Nhập mã học sinh hoặc số điện thoại khai báo khi gửi yêu cầu

Hệ thống sẽ trả về thông tin tình trạng xử lý yêu cầu hỗ trợ

Bài viết này hữu ích chứ?