Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán JETPAY Payment lên website iTop – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán JETPAY Payment lên website iTop

Hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán JETPAY Payment lên website iTop

iTop là hệ thống website bán hàng với đa dạng các giao diện thiết kế dành cho người bán. Để tích hợp Cổng thanh toán JETPAY Payment lên website iTop, anh/chị làm theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Đăng nhập trang quản trị website

Anh/chị truy cập trang quản trị website iTop bằng tài khoản và mật khẩu anh/chị đã được iTop cung cấp.

Đăng nhập trang quản trị hệ thống website của iTop

Bước 2: Chọn Cấu hình bán hàng

Bước 3: Chọn Cấu hình thanh toán

Bước 4: Tại phần mục JETPAY chọn Thiết lập

Chọn Thiết lập Cổng thanh toán JETPAY

Bước 5: Anh/chị truy cập vào trang Merchant admin của JETPAY. Tại phần Thiết lập chọn Kết nối dịch vụ

Bước 6: Chọn Kết nối với Website, ứng dụng

Bước 7: Lúc này màn hình sẽ hiển thị các thông tin thiết lập, anh/chị sao chép Mã đơn vịKhóa bảo mật rồi quay lại Bước 4.

Bước 8: Anh/chị dán Mã đơn vị Khóa bảo mật vừa sao chép ở Bước 7 tương ứng vào Mã đơn vịKhóa bảo mật tại phần Thiết lập trên trang quản lý hệ thống của website iTop.

  • Chọn trạng thái Đang bật
  • Chọn Môi trường thật
  • Chọn Lưu để hoàn tất tích hợp.

Bài viết này hữu ích chứ?