Thiết lập tạo Webhook URL trên Slack để nhận thông báo trên Slack mỗi khi có đơn hàng thanh toán thành công – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Thiết lập tạo Webhook URL trên Slack để nhận thông báo trên Slack mỗi khi có đơn hàng thanh toán thành công

Thiết lập tạo Webhook URL trên Slack để nhận thông báo trên Slack mỗi khi có đơn hàng thanh toán thành công

Trước đây, nhân viên kinh doanh hoặc nhân viên kho phải mất rất nhiều thời gian để xác nhận trạng thái thanh toán của khách hàng. Khi khách hàng thanh toán, nhân viên kinh doanh phải liên hệ kế toán để check xem đơn hàng đã được thanh toán hay chưa rồi mới xác nhận với khách hàng, nhân viên kho phải liên hệ kế toán để từ đó xác nhận thông tin và xuất kho.

Tuy nhiên, giờ đây với giải pháp kết nối Webhook URL trên Slack, ngay khi khách hàng thanh toán đơn hàng thành công, nhân viên kinh doanh, nhân viên kho, kế toán hay giám đốc đều có thể nhận được thông báo ngay lập tức. Từ đó giúp tối ưu quy trình vận hành và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.

Dưới đây là hướng dẫn thiết lập tạo Webhook URL trên Slack để nhận thông báo mỗi khi có giao dịch mới trong tài khoản ngân hàng.

Bước 1: Truy cập vào website https://slack.com và thực hiện đăng nhập.

(Slack là một ứng dụng chat, thường được các doanh nghiệp sử dụng cho việc nhắn tin, trao đổi, gửi hình ảnh, tài liệu trong nội bộ công ty.)

Màn hình Slack sau khi đăng nhập thành công

Bước 2: Truy cập vào link https://magik.slack.com/apps/A0F7XDUAZ-incoming-webhooks để cài đặt ứng dụng Incoming Webhooks. Sau đó chọn Add to Slack.

Cài đặt Incoming Webs

Bước 3: Sau khi cài đặt Incoming Webhooks thành công, Chọn channel có sẵn hoặc tạo channel mới (ở chế độ private) – nơi mà bạn muốn JetPay BankHub gửi thông tin giao dịch vào. Sau đó bấm vào nút Add Incoming WebHooks integration.

Chọn kênh có sẵn trên Slack của doanh nghiệp
Hoặc tạo kênh mới trên Slack
Sau đó chọn Add Incoming WebHooks intergration

Bước 4: Sau đó, Slack sẽ tạo ra một đường dẫn Webhook URL cho phép JetPay BankHub sử dụng để thực hiện tích hợp. Sao chép nội dung đường dẫn của Webhook URL này

Sao chép đường dẫn Webhook URL

Bài viết này hữu ích chứ?