Hướng dẫn thanh toán hóa đơn nhà hàng qua Ví điện tử (ZaloPay, Viettel Money, Momo,…) – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn thanh toán hóa đơn nhà hàng qua Ví điện tử (ZaloPay, Viettel Money, Momo,…)

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn nhà hàng qua Ví điện tử (ZaloPay, Viettel Money, Momo,…)

Sau khi thiết lập thành công các hình thức thanh toán qua Ví điện tử (ZaloPay, Viettel Money, Momo,…), khách hàng có thể thực hiện thanh toán hóa đơn cho nhà hàng thông qua ví điện tử khi thanh toán hóa đơn trực tiếp tại quầy, thanh toán online hoặc thanh toán tại bàn.

Sau đây là hướng dẫn thanh toán hóa đơn qua Ví điện tử ZaloPay, các hình thức thanh toán hóa đơn qua ví điện tử khác (Momo, Viettel Money, VNPay,…) được thực hiện tương tự.

1. Thanh toán tại quầy

Khách hàng muốn thanh toán hóa đơn tại quầy bằng hình thức Ví điện tử ZaloPay, thu ngân thực hiện thanh toán theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Tại màn hình thanh toán hóa đơn của phần mềm MISA Cuk Cuk, chọn hình thức thanh toán bằng ZaloPay

Thu ngân lựa chọn hình thức thanh toán là ví điện tử theo yêu cầu của khách hàng

Bước 2: Màn hình hiển thị Mã QR, thu ngân quét mã hộ khách hàng trên màn hình hoặc in mã để khách hàng tự quét bằng ứng dụng Ví điện tử ZaloPay. Sau đó chọn Kiểm tra giao dịch để biết khách hàng đã thanh toán thành công hay chưa. Nếu thanh toán thành công, thu ngân thực hiện Đóng hoặc In hóa đơn cho khách hàng.

Khách hàng sử dụng ứng dụng ví điện tử tương ứng để quét mã QR

2. Thanh toán online

Khách hàng đặt hàng online trên website và muốn thanh toán bằng Ví điện tử ZaloPay sẽ thực hiện theo các bước sau;

Bước 1: Tại màn hình thanh toán, khách hàng chọn hình thức thanh toán Ví điện tử ZaloPay

Khách hàng chọn hình thức thanh toán Ví điện tử theo nhu cầu

Bước 2: Lúc này, màn hình sẽ hiển thị mã QR code, khách hàng sử dụng ứng dụng Ví điện tử ZaloPay để quét mã QR code trên màn hình và thực hiện thanh toán hóa đơn.

Khách hàng sử dụng ứng dụng Ví điện tử tương ứng để quét mã QR thanh toán

Khách hàng thực hiện kiểm tra giao dịch sau khi thanh toán.

Màn hình thông báo giao dịch thành công

Bước 3: Trên ứng dụng MISA Cuk Cuk dành cho thu ngân của nhà hàng, tại mục Order online, màn hình sẽ hiển thị đơn hàng đã được thanh toán thành công của khách hàng. Chọn đơn hàng, màn hình sẽ sẽ hiển thị xác nhận Đã thanh toán cùng thông tin đơn hàng và hình thức thanh toán của đơn hàng.

Thu ngân kiểm tra và xác nhận giao dịch thanh toán thành công

Bài viết này hữu ích chứ?