Hướng dẫn thanh toán hóa đơn qua QR code – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn thanh toán hóa đơn qua QR code

Hướng dẫn thanh toán hóa đơn qua QR code

Hình thức thanh toán qua QR code là tính năng được tích hợp trên phần mềm CukCuk và website bán hàng giúp khách hàng thực hiện thanh toán dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn, chính xác hơn với hơn 30 ngân hàng.

1. Thanh toán tại quầy

Khách hàng muốn thanh toán hóa đơn tại quầy bằng cách quét mã QR, thu ngân thực hiện thanh toán theo hướng dẫn sau đây :

Bước 1: Tại màn hình thu tiền của phần mềm bán hàng MISA Cuk Cuk, thu ngân chọn hình thức thanh toán Mã QR.

Bước 2: Màn hình hiển thị Mã QR, thu ngân quét mã hộ khách hàng trên màn hình hoặc in mã để khách hàng tự quét. Sau đó chọn Kiểm tra giao dịch để biết khách hàng đã thanh toán thành công hay chưa. Nếu thanh toán thành công, thu ngân thực hiện Đóng hoặc In hóa đơn cho khách hàng.

Bước 3: Sau khi thanh toán thành công, chương trình sẽ hiển thị thông báo “Thanh toán thành công qua QR Code”.

Lưu ý: Khi thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn quét mã QR đối với một số ngân hàng và ví điện tử sau:

2. Thanh toán online

Sau khi thêm món vào giỏ hàng trên website của nhà hàng, tại màn hình thanh toán, khách hàng chọn Mã QR và nhấn Đặt hàng. 

Chương trình hiển thị màn hình thanh toán của JETPAY để khách hàng thực hiện thanh toán và hoàn tất đơn đặt hàng.

Khách hàng sử dụng Mobile banking để quét mã QR thanh toán.

3. Thanh toán tại bàn đối với nhà hàng

Một số nhà hàng thực hiện thanh toán hóa đơn tại bàn cho khách hàng. Thu ngân có thể thực hiện in bill tạm tính và in mã QR code, nhân viên phục vụ gửi hóa đơn tạm tính và mã QR code tại bàn cho khách hàng. Khách hàng thực hiện quét mã QR code để thực hiện thanh toán.

Thu ngân thực hiện các thao tác kiểm tra giao dịch và hoàn tất thanh toán tại quầy như thông thường.

Bài viết này hữu ích chứ?