Hướng dẫn phụ huynh thanh toán học phí bằng tiền mặt tại quầy giao dịch – HELP JETPAY
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn phụ huynh thanh toán học phí bằng tiền mặt tại quầy giao dịch

Hướng dẫn phụ huynh thanh toán học phí bằng tiền mặt tại quầy giao dịch

Nếu không có bất kỳ các hình thức thanh toán trực tuyến nào, phụ huynh có thể thực hiện thanh toán học phí bằng tiền mặt tại các quầy giao dịch của ngân hàng hoặc quầy giao dịch của trung gian thanh toán – cửa hàng Viettel Money

Bước 1: Phụ huynh mở thông báo thu tiền của nhà trường để lấy thông tin thanh toán

Thông tin cần để thanh toán học phí bao gồm:

 • Mã học sinh
 • Số tiền học phí phải nộp
 • Phí dịch vụ thanh toán học phí (nếu có)
  • Phụ huynh liên hệ nhà trường để biết phí dịch vụ thanh toán học phí bằng tiền mặt

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ cần thiết

 • CCCD/CMND/Hộ chiếu của người đi thanh toán
 • Các thông tin để thanh toán: mã học sinh, số tiền phải nộp

Bước 3: Cung cấp CCCD/CMND/hộ chiếu và thông tin thanh toán cho giao dịch viên

 • Dịch vụ cần thực hiện “Thanh toán học phí bằng tiền mặt vào tài khoản ngân hàng của học sinh”
 • Ngân hàng nhận: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TECHCOMBANK)
 • Số tài khoản nhận: là mã định danh Virtual Account của học sinh, theo cấu trúc: M789 + <<Mã học sinh>>
  • VD: Nếu mã học sinh của con là HPG123456 thì số tài khoản nhận là M789HPG123456789
 • Tên tài khoản nhận
  • Đa số các ngân hàng sẽ tự động lấy được tên tài khoản từ số tài khoản, việc yêu cầu phụ huynh cung cấp chỉ nhằm mục đích đối chiếu, kiểm tra lại. Phụ huynh không bắt buộc phải cung cấp chính xác 100%
   • Lưu ý: Với ngân hàng AgriBank, phụ huynh phải cung cấp chính xác tên tài khoản nhận
  • Tên tài khoản nhận = <<Số tiền cần thanh toán>> + <<Họ tên học sinh>>
   • VD: số tiền cần thanh toán là 1.004.400đ, Họ tên học sinh “Ngô Thúy Huyền” thì tên tài khoản nhận là 1004400 NGO THUY HUYEN
 • Số tiền cần thanh toán = số tiền học phí phải nộp + phí dịch vụ thanh toán học phí
  • Lưu ý: “Phí dịch vụ thanh toán học phí” không phải là phí giao dịch do ngân hàng thu
   • Tùy từng ngân hàng sẽ có thêm một khoản phí thực hiện giao dịch nộp tiền mặt riêng
 • Nội dung chuyển tiền:
  • Thông thường giao dịch viên sẽ hướng dẫn phụ huynh phải viết nội dung chuyển tiền theo cú pháp nhà trường quy định để kế toán trường biết được học sinh nào nộp.
  • Tuy nhiên vì số tài khoản nhận đã chứa mã học sinh nên “Nội dung chuyển tiền” không phải là thông tin quan trọng. Phụ huynh có thể cung cấp như thế nào cũng được. VD: “<<Tên học sinh>> thanh toán học phí”

Bước 4: Nộp tiền cho giao dịch viên

 • Sau khi giao dịch viên nhận tiền sẽ gửi lại cho phụ huynh giấy nộp tiền
 • Phụ huynh kiểm tra lại các thông tin “Ngân hàng nhận, Số tài khoản, tên tài khoản, số tiền thanh toán” và thực hiện ký nhận

Bước 5: Giao dịch viên thực hiện giao dịch và trả lại một liên Giấy nộp tiền

 • Phụ huynh giữ lại Giấy nộp tiền để làm bằng chứng đã thanh toán

Bài viết này hữu ích chứ?