Hướng dẫn phân quyền dữ liệu trên phần mềm JetPay BankHub – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn phân quyền dữ liệu trên phần mềm JetPay BankHub

Hướng dẫn phân quyền dữ liệu trên phần mềm JetPay BankHub

Tính năng Phân quyền dữ liệu trên phần mềm JetPay BankHub giúp doanh nghiệp có thể phân quyền truy cập dữ liệu của tài khoản ngân hàng cho người dùng bất kỳ.

Ví dụ:

Doanh nghiệp có 2 tài khoản ngân hàng A và B: Tài khoản A chỉ sử dụng để thu tiền và tài khoản B chỉ sử dụng để chi tiền.

Doanh nghiệp muốn phân quyền cho nhân viên kinh doanh H xem được biến động số dư của tài khoản A và muốn phân quyền cho nhân viên kế toán K xem được biến động số dư của tài khoản B. Lúc này, doanh nghiệp có thể sử dụng tính năng Phân quyền dữ liệu.

Theo đó, với tính năng này, doanh nghiệp có thể phân quyền linh hoạt cho user truy cập vào dữ liệu của tài khoản ngân hàng bất kỳ tùy thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp.

Dưới đây là hướng dẫn sử dụng tính năng Phân quyền dữ liệu.

1. Phân quyền dữ liệu cho người dùng chưa thêm vai trò trên JetPay BankHub:

Anh/chị có thể thực hiện phân quyền truy cập dữ liệu tài khoản ngân hàng cho những người dùng chưa được phân vai trò trên phần mềm JetPay BankHub ngay trong mục Phân quyền người dùng.

  • Bước 1: Tại mục Quản lý người dùng (1) >> Vai trò (2), anh/chị chọn Thêm người dùng (3)

* Hướng dẫn chi tiết về tính năng Phân quyền người dùng xem tại đây.

  • Bước 2: Sau khi điền thông tin người dùng muốn phân quyền, anh/chị thực hiện Phân quyền dữ liệu cho người dùng.

Chọn ngân hàng muốn phân quyền (1) >> Lựa chọn số tài khoản muốn phân quyền (2).

Anh/chị cũng có thể tìm kiếm số tài khoản (3) để phân quyền truy cập dữ liệu tài khoản đó cho người dùng.

Sau đó chọn Lưu (4) để hoàn tất phân quyền.

2. Phân quyền dữ liệu cho người dùng đã thêm vai trò trên JetPay BankHub

* Lưu ý: Anh/chị chỉ thực hiện phân quyền dữ liệu được cho những người dùng đã được thêm vai trò trên phần mềm JetPay BankHub.

Anh/chị có thể phân quyền dữ liệu cho người dùng đã được thêm vai trò trên JetPay BankHub theo hướng dẫn sau:

  • Bước 1: Tại mục Quản lý người dùng (1) >> Dữ liệu (2) >> Phân quyền người dùng (3).
  • Bước 2: Lựa chọn tài khoản muốn phân quyền (1), sau đó chọn người dùng phân quyền truy cập dữ liệu của tài khoản đó (2).

Chọn Lưu (3) để hoàn tất phân quyền dữ liệu.

  • Bước 3: Anh/chị có thể quản lý được quyền truy cập dữ liệu tại mục Dữ liệu. Tại đây anh/chị có thể nắm bắt được tổng quan đối với từng tài khoản ngân hàng thì những người dùng nào có quyền xem được dữ liệu.
  • Bước 4: Anh/chị cũng có thể thay đổi quyền truy cập dữ liệu của người dùng đối với từng tài khoản ngân hàng bằng cách click vào biểu tượng Sửa tại cuối mỗi dòng.

Bài viết này hữu ích chứ?