Hướng dẫn thanh toán thẻ nội địa, thẻ quốc tế cho nhà hàng – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn thanh toán thẻ nội địa, thẻ quốc tế cho nhà hàng

Hướng dẫn thanh toán thẻ nội địa, thẻ quốc tế cho nhà hàng

Khách hàng có thể thực hiện thanh toán hóa đơn online trên website bằng hình thức thanh toán Thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế.

Bước 1: Sau khi thực hiện order món ăn trên website của nhà hàng, tại màn hình thanh toán, khách hàng có thể chọn hình thức thanh toán qua thẻ ATM, VISA,… chương trình sẽ hiển thị màn hình thanh toán của JETPAY.

Chọn hình thức thanh toán thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế

Bước 2: Khách hàng nhập thông tin thẻ và tiến hành Thanh toán

Đối với thẻ nội địa, khách hàng chỉ cần nhập số thẻ, họ và tên trên thẻ, ngày tháng hết hạn. Còn đối với thẻ quốc tế, khách hàng cần nhập thêm thông tin về số CVC trên thẻ.

Nhập thông tin thẻ thanh toán

Bước 3: Hệ thống gửi mã xác thực về điện thoại, khách hàng nhập mã OTP và Xác thực thanh toán.

Khách hàng hoàn tất thanh toán

Bước 4: Merchant xác nhận thanh toán của khách hàng bằng cách kiểm tra trong phần Order online của phần mềm MISA Cuk Cuk dành cho thu ngân.

Tại đây, thu ngân có thể biết được đơn hàng đã được thanh toán chưa, thanh toán bằng hình thức nào.

Kiểm tra tình trạng thanh toán hóa đơn của khách hàng

Bài viết này hữu ích chứ?