Hướng dẫn lập lệnh chuyển tiền trên phần mềm JetPay BankHub – HELP JETPAY
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn lập lệnh chuyển tiền trên phần mềm JetPay BankHub

Hướng dẫn lập lệnh chuyển tiền trên phần mềm JetPay BankHub

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm JetPay BankHub, tại mục Chuyển tiền (1) chọn Lập lệnh chuyển tiền (2)

Bước 2: Kết nối ngân hàng điện tử

 • Chọn Kết nối (3) với ngân hàng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp
 • Đăng nhập vào tài khoản ngân hàng (4)
 • Doanh nghiệp Cho phép (5) ngân hàng ủy quyền truy cập cho ứng dụng JetPay BankHub

Bước 3: Sau khi đồng ý Cho phép ủy quyền, doanh nghiệp đã kết nối thành công ngân hàng điện tử.

Anh/chị thực hiện lệnh chuyển tiền (6):

 • Chọn số tài khoản để thực hiện chuyển tiền
 • Nhập thông tin số tài khoản thụ hưởng
 • Điền số tiền cần chuyển

Sau đó chọn Tiếp tục (7).

Bước 4: Màn hình hiển thị phiếu chi, anh/chị điền thông tin:

 • Hình thức chuyển (8)
 • Thông tin đơn vị thụ hưởng (9)
 • Nội dung chuyển tiền (10)
 • Đối tượng chịu phí chuyển tiền (11)

Sau khi hoàn thiện các thông tin phiếu chi, anh/chị chọn Gửi giám đốc phê duyệt (12)

Bước 5: Sau khi gửi phiếu chi, tại màn hình Danh sách chuyển tiền, lệnh chuyển tiền hiển thị trạng thái Chờ giám đốc duyệt (13).

Sau khi giám đốc phê duyệt, lệnh chuyển tiền hiển thị trạng thái Đã chuyển tiền (14).

Bước 6: Ở cuối mỗi dòng lệnh chuyển tiền, phía màn hình bên phải sẽ hiển thị ký hiệu (). Tại đây, anh/chị có thể click vào để xem chi tiết phiếu chi.

Bài viết này hữu ích chứ?