Hướng dẫn đăng ký Mobile Banking – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn đăng ký Mobile Banking

Hướng dẫn đăng ký Mobile Banking

Phụ huynh có thể đăng ký sử dụng Mobile Banking bằng 2 cách sau:

  • Đăng ký trực tiếp tại các điểm giao dịch của ngân hàng trên toàn quốc.
  • Đăng ký trực tuyến thông qua website của ngân hàng.

Hướng dẫn đăng ký Mobile Banking trực tuyến tại một số ngân hàng:

Bài viết này hữu ích chứ?