Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Kết nối Ngân hàng điện tử MSB – HELP JETPAY
 1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Kết nối Ngân hàng điện tử MSB

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Kết nối Ngân hàng điện tử MSB

Người dùng thực hiện thông qua 2 bước sau:

Bước 1: Người tạo lệnh đăng ký dịch vụ

 • Chọn hệ thống kết nối: Chọn hệ thống JETPAY BankHub
 • Chọn tính năng kết nối, gồm:
  • Chuyển khoản, truy vấn thông tin, truy vấn lịch sử giao dịch của tài khoản
  • Nhận thông báo biến động số dư tài khoản theo cú pháp. Khách hàngcó thể chọn một trong 2 tính năng hoặc cả 2 tính năng.
 • Khi chọn tính năng Nhận thông báo biến động số tài khoản theo pháp qua kênh JETPAY”, màn hình sẽ hiển thị các thông tin sau để nhập/lựa chọn:
  • Đăng ký cú pháp: Với kết nối MSB-JETPAY chọn cú pháp mặc định tối thiểu gồm có cụm ký tự “JP”
  • Danh sách tài khoản (Số tài khoản, tên tài khoản, loại tiền, trạng thái tài khoản): Chọn tài khoản đăng ký nhận tin biến động số dư theo cú pháp đã đăng ký
 •  Người nhập lệnh xem Đơn đăng  kèm bản điều khoản điều kiện sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử qua kết nối MSB-JETPAY -> Chọn Tiếp tục để xác nhận việc đăng ký.
 • Chọn Xong để hoàn tất quy trình.

Bước 2: Người duyệt lệnh đăng ký dịch vụ

 • Đăng nhập https://ebank.msb.com.vn/IBSCorp/login
 • Chọn Tiện ích\Kết nối hệ thống đối tác\Phần kềm kế toán Misa Amis:
 • Kiểm tra lại thông tin đăng ký bao gồm: Hệ thống kết nối, Tính năng kết nốiDanh sách tài khoản và các thông tin liên quan khác
 • Sau khi kiểm tra các thông tin, tích chọn Bằng việc tích chọn và bấm duyệt, chúng tôi cam kết đã đọc, hiểu, đồng ý với Đơn đăng ký kèm bản điều khoản điều kiện sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử qua kết nối MSB-JETPAY
 • Chọn Từ chối/Duyệt để hủy/ đăng ký dịch vụ. Việc đăng ký chỉ được thực hiện với phương thức xác thực là chữ ký số:
 • Chọn Đồng ý để kết thúc quy trình:

Lưu ý : 

 • Sau khi hoàn thiện việc Đăng ký sử dụng dịch vụ Ngân hàng điện tử thông qua kết nối MSB-JETPAY, người dùng sẽ thực hiện các tính năng trên phần mềm kế toán MISA AMIS (AMIS Kế toán)
 • Quy trình duyệt lệnh sẽ được thực hiện theo quy trình duyệt hiện tại trên IBSCorp
 • Để hủy dịch vụ đã đăng :
  • Người dùng với vai trò nhập lệnh thực hiện truy cập IBSCorp
  • Chọn Tiện ích\Kết nối hệ thống đối tác\Phần kềm kế toán MISA AMIS\Hủy dịch vụ
  • Sau khi hủy dịch vụ, người dùng với vai trò duyệt lệnh sẽ thực hiện Duyệt để hoàn tất hủy dịch vụ. 

Lưu ý về phân quyền quản trị tính năng đăng ký dịch vụ:

Trường hợp không tìm thấy Tiện ích Kết nối phần mềm đối tác\Phần mềm kế toán MISA AMIS, vui lòng kiểm tra phân quyền quản trị tính năng đăng ký dịch vụ theo hướng dẫn sau:

Để tạo thông tin đăng  dịch vụ Kết nối hệ thống đối tácngười dùng Tạo lệnh cần được phân quyền sử dụng tính năng Kết nối hệ thống đối tác bởi Người quản trị.

Người quản trị thực hiện như sau:

1.1. Thiết lập quản trị thông tin người dùng

 • Truy cập https://ebank.msb.com.vn/IBSCorp , người dùng có thể thực hiện “Quản trị thông tin người dùng” ngay tại trang chủ hoặc chọn phân hệ Quản trị/ quản trị thông tin người dùng:
  • Chọn người dùng cần thực hiện phân quyền:
 • Chọn Tùy chọn tính năng sử dụng và Chọn Tiện ích/Kết nối hệ thống đối tácPhần mềm kế toán Misa Amis. Chọn/bỏ chọn tài khoản.
 • Chọn Tiếp tục và Xong để lưu thành công:

1.2. Thiết lập quy trình duyệt

 • Chọn phân hệ Quản trị/Quy trình duyệt
 • Chọn Tạo mới hoặc Chỉnh sửa quy trình duyệt
 • Chương trình hiển thị giao diện sau:
 • Thực hiện nhập thông tin:
  • Chọn loại giao dịch: Kết nối hệ thống đối tác
  • Chọn số cấp duyệt (tối đa 5 cấp), nếu chọn nhiều cấp duyệt thì người dùng cấp duyệt cuối cùng phải sử dụng phương thức xác thực là Chữ ký số.
  • Chọn Duyệt tuần tự/Duyệt không tuần tự
  • Nhập user duyệt
 • Chọn Xong để kết thúc giao dịch

Bài viết này hữu ích chứ?