Làm thế nào để tôi hoàn tiền cho phụ huynh? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Làm thế nào để tôi hoàn tiền cho phụ huynh?

Làm thế nào để tôi hoàn tiền cho phụ huynh?

  1. Để hoàn tiền cho phụ huynh, nhà trường cần liên hệ Nhân viên kinh doanh của JETPAY hoặc Trung tâm trợ giúp để được hỗ trợ xử lý.
  2. Để được hoàn tiền cho phụ huynh, nhà trường cần cung cấp các thông tin sau cho JETPAY:
  • Thông tin: Mã học sinh, hình thức thanh toán học phí của phụ huynh, phụ huynh thanh toán qua đâu? Khoản học phí cần hoàn tiền, số tiền học phí cần hoàn trả.
  • Ảnh chụp màn hình xác nhận giao dịch thanh toán thành công của phụ huynh nếu phụ huynh thanh toán học phí trực tuyến/Ảnh chụp biên lai xác nhận thanh toán học phí thành công nếu phụ huynh thanh toán học phí tại quầy giao dịch của ngân hàng hoặc các đơn vị trung gian thanh toán.

Thời gian hoàn tiền của phụ huynh có thể diễn ra từ 1-2 ngày sau khi JETPAY nhận được thông tin từ nhà trường.

Bài viết này hữu ích chứ?