Hướng dẫn gửi thông báo đóng học phí trên tin nhắn Zalo – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn gửi thông báo đóng học phí trên tin nhắn Zalo

Hướng dẫn gửi thông báo đóng học phí trên tin nhắn Zalo

Nhà trường có thể thực hiện gửi thông báo đóng học phí trên tin nhắn Zalo cho phụ huynh bằng 2 cách:

  • Cách thủ công: Giáo viên chủ nhiệm gửi file thông báo đóng học phí lên các hội nhóm phụ huynh của nhà trường trên Zalo
  • Gửi bằng tính năng thông báo và thanh toán học phí trên thông báo Zalo của MISA Emis: Đây là tính năng mới và sẽ được cập nhật sớm trong thời gian sắp tới của Emis. Nhà trường cần đăng ký với MISA Emis để có thể sử dụng được tính năng này. Với tính năng thông báo đóng học phí qua Zalo cho phụ huynh, phụ huynh có thể thực hiện thanh toán học phí ngay trên tin nhắn thông báo này.

Bài viết này hữu ích chứ?