Hướng dẫn gửi thông báo đóng học phí bằng giấy – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn gửi thông báo đóng học phí bằng giấy

Hướng dẫn gửi thông báo đóng học phí bằng giấy

Để gửi giấy thông báo đóng học phí bằng giấy tới phụ huynh, nhà trường truy cập vào trang quản lý của MISA Emis và thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Tại “Quản lý thu” chọn “Đợt thu

Bước 2: Tại biểu tượng máy in, chọn “Thông báo thu tiền

Bước 3: Lựa chọn mẫu thông báo, đợt thu tiền và phạm vi thông báo mong muốn, thời gian và địa điểm thu tiền nếu cần. Sau khi hoàn tất lựa chọn các thông tin, chọn “Lấy dữ liệu”

Bước 4: Nhà trường có thể tải các giấy thông báo thu học phí về rồi gửi cho phụ huynh hoặc chọn biểu tượng máy in để tiến hành in giấy thông báo. Giấy thông báo sẽ được gửi về cho phụ huynh thông qua chuyển phát hoặc giáo viên chủ nhiệm phụ trách gửi cho phụ huynh thông qua học sinh.

Bài viết này hữu ích chứ?