Điều kiện kết nối ngân hàng điện tử – SHB – HELP JETPAY
 1. Trang chủ
 2. Điều kiện kết nối ngân hàng điện tử – SHB

Điều kiện kết nối ngân hàng điện tử – SHB

 • Để sử dụng được tính năng ibanking của SHB trên phần mềm AMIS Kế toán, trước hết, các KHDN phải đăng ký kết nối hệ thống Internet banking dành cho KHDN của SHB.
 • Để đăng ký kết nối tính năng: Chỉ cần user Phê duyệt của KHDN đăng nhập vào hệ thống IB KHDN và thực hiện khởi tạo đăng ký cho doanh nghiệp mình.

Người phê duyệt cần:

Sau khi đăng nhập thành công, người phê duyệt tiếp tục thực hiện các công việc sau:

Bước 1: Truy cập menu Tiện ích và chọn Tiện ích khác\Kết nối phần mềm kế toán

Bước 2: Chọn thông tin user Maker kết nối (Các user Maker khi được đăng ký kết nối tại bước này sẽ có quyền thực hiện ibanking trong phạm vi các tính năng kết nối của SHB dành cho KHDN trên phần mềm kế toán).

 • Người dùng chọn Kết nối để đăng ký dịch vụ và chọn tối thiểu 01 user Maker được phép kết nối tính năng ngân hàng điện tử SHB trên phần mềm kế toán.

Lưu ý:

 • Doanh nghiệp chỉ được sử dụng tính năng này khi đã đáp ứng đồng thời cả 2 yêu cầu sau:
  • Đã đăng ký khởi tạo trên Internet Banking của SHB
  • Đối tác cung cấp phần mềm kế toán của doanh nghiệp đã là đối tác ký kết hợp tác với SHB 
 • Các user Maker hiển thị tại bước này: Là các user đang hoạt động của doanh nghiệp.

Bước 3: Chương trình hiển thị giao diện xác nhận thông tin đăng ký kết nối. Nhấn Tiếp tục để xác nhận khởi tạo đăng ký dịch vụ.

Bước 4: Xác thực giao dịch

 • Đối với người phê duyệt sử dụng phương thức Duyệt nhanh: hệ thống sẽ gửi mã OTP về số điện thoại đã đăng ký dịch vụ IB KHDN đối với SHB để xác thực giao dịch.
 • Đối với người phê duyệt sử dụng phương thức Smart OTP: thực hiện xác thực giao dịch thông qua ứng dụng SHB Smart OTP.

Bước 5: Sau khi thực hiện các bước trên, hệ thống sẽ gửi thông báo đăng ký kết nối thành công. Đồng thời, tự động gửi email đến hòm thư của người phê duyệt và các user Maker khác được chọn để đăng ký kết nối tính năng.

Bài viết này hữu ích chứ?