Điều kiện kết nối ngân hàng điện tử Bank Demo – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Điều kiện kết nối ngân hàng điện tử Bank Demo

Điều kiện kết nối ngân hàng điện tử Bank Demo

1. Tính năng chi (để thực hiện chuyển tiền trực tuyến, tra cứu số dư, lịch sử giao dịch, đối chiếu sổ phụ)

Để kết nối ngân hàng điện tử Bank Demo, Quý khách vui lòng sử dụng Tài khoản doanh nghiệp mở tại Bank Demo có đăng ký dịch vụ iBank

Quý khách vui lòng đến Phòng giao dịch Bank Demo gần nhất để làm thủ tục đăng ký dịch vụ

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài JetPay BankHub 1900 2169 để được hỗ trợ.

2. Tính năng thu (để thực hiện theo dõi biến động số dư, tự động xác nhận thanh toán, hạch toán chứng từ thu)

Để kết nối ngân hàng điện tử Bank Demo, Quý khách vui lòng sử dụng Tài khoản doanh nghiệp mở tại Bank Demo  Đăng ký nhận biến động số dư

Quý khách vui lòng đến Phòng giao dịch Bank Demo gần nhất để làm thủ tục đăng ký dịch vụ

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài JetPay BankHub 1900 2169  để được hỗ trợ.

Bài viết này hữu ích chứ?