Số tiền tôi nhận được từ JETPAY bị chênh lệch so với báo cáo giao dịch trên trang quản lý Merchant admin của tôi thì phải làm sao? – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Số tiền tôi nhận được từ JETPAY bị chênh lệch so với báo cáo giao dịch trên trang quản lý Merchant admin của tôi thì phải làm sao?

Số tiền tôi nhận được từ JETPAY bị chênh lệch so với báo cáo giao dịch trên trang quản lý Merchant admin của tôi thì phải làm sao?

Khi kiểm tra đối soát, số tiền nhà trường nhận được từ JETPAY bị chênh lệch so với báo cáo giao dịch trên trang quản lý Merchant Admin và trên MISA Emis, nhà trường liên hệ trực tiếp Nhân viên kinh doanh của JETPAY hoặc liên hệ Trung tâm hỗ trợ để được giúp đỡ.

Lúc này, JETPAY khi nhận được thông tin sẽ kiểm tra và đối soát lại các giao dịch với các đơn vị đối tác để tìm ra nguyên nhân gây chênh lệch. Quy trình đối soát này có thể diễn ra từ 1-2 ngày kể từ khi JETPAY nhận được thông tin từ nhà trường. Số tiền chênh lệch sẽ được JETPAY chuyển bù cho nhà trường sau khoảng 2-3 ngày sau đó.

Bài viết này hữu ích chứ?