Cập nhật/Hủy thiết lập nhận biến động số dư – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Cập nhật/Hủy thiết lập nhận biến động số dư

Cập nhật/Hủy thiết lập nhận biến động số dư

Để thay đổi số tài khoản muốn nhận BĐSD hoặc không muốn nhận BĐSD từ ngân hàng OCB, thực hiện như sau:

  • Trong phần Ngân hàng điện tử, chọn tab Thiết lập, tại phần tính năng “Nhận biến động số dư, tự động hạch toán”, chọn ngân hàng muốn cập nhật/hủy, bấm “Xem chi tiết”
  • Nếu muốn thay đổi STK nhận biến động số dư trên AMIS Kế toán, thực hiện chọn lại tài khoản khác rồi bấm Hoàn tất
  • Nếu không muốn nhận biến động số dư của ngân hàng này trên AMIS Kế toán nữa thì bấm Hủy thiết lập rồi thực hiện xác nhận Hủy

Bài viết này hữu ích chứ?