Các hình thức thanh toán học phí cho phụ huynh – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Các hình thức thanh toán học phí cho phụ huynh

Các hình thức thanh toán học phí cho phụ huynh

1. Thanh toán học phí bằng QR Code

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây

2. Thanh toán học phí bằng Viettel Money

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây

3. Thanh toán học phí bằng Thẻ nội địa

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây

4. Thanh toán học phí bằng Thẻ quốc tế

Xem video hướng dẫn chi tiết tại đây

Bài viết này hữu ích chứ?