Ngân hàng điện tử Bankhub – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Doanh nghiệp
  3. Ngân hàng điện tử Bankhub

Ngân hàng điện tử Bankhub

Hướng dẫn nghiệp vụ

Nghiệp vụ Thu

1. Xác nhận đơn hàng

2. Đề nghị sinh chứng từ

3. Câu hỏi thường gặp:

  • Khách hàng của tôi đã thanh toán thành công nhưng hệ thông vẫn chưa xác nhận thanh toán?
  • Hệ thống báo sinh chứng từ thất bại thì phải làm sao?

Nghiệp vụ chi

1. Hướng dẫn kết nối ngân hàng điện tử

2. Hướng dẫn nghiệp vụ trên phần mềm MISA AMIS Kế toán

Vui lòng lựa chọn ngân hàng để được hướng dẫn chi tiết:

3. Hướng dẫn nghiệp vụ trên phần mềm MISA SME

Vui lòng lựa chọn ngân hàng để được hướng dẫn chi tiết:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan