Ngân hàng điện tử Bankhub – HELP JETPAY
  1. Trang chủ
  2. Doanh nghiệp
  3. Ngân hàng điện tử Bankhub

Ngân hàng điện tử Bankhub

JETPAY Bankhub là giải pháp Ngân hàng điện tử cho phép kế toán thực hiện tất cả các nghiệp vụ
ngân hàng ngay trên phần mềm kế toán mà doanh nghiệp đang sử dụng giúp doanh nghiệp:

  • Không mất thời gian đi giao dịch với ngân hàng
  • Tức thời tra cứu số dư, lịch sử giao dịch của từng tài khoản
  • Tự động hạch toán các nghiệp vụ Thu/chi giúp kế toán tiết kiệm 80% công sức
  • Tự động đối chiếu và khớp giao dịch giữa sổ phụ ngân hàng và sổ kế toán tiền gửi.
  • An toàn, bảo mật tuyệt đối
  • Nhanh chóng, chính xác, dễ dàng sử dụng

Cập nhật tính năng mới

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan